نرم افزار تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی توصیفی (فرم الف) انتظار ویژه سال تحصیلی 98-97

 

 نرم افزار تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی توصیفی (فرم الف)  انتظار ویژه سال تحصیلی 98-97 

 توجه:
موقع نصب ، نرم افزار به صورت پیش فرض در درایو d و مسیر
D:\formealef 97-98
نصب می شود و تمام پوشه های کلاس ها که آموزگاران باید تکمیل نمایند در این پوشه قرار می گیرد.